Protažení do kanceláře - oblast spodku těla

11.07.2017

Tip: Protažení do kanceláře č.1

Dlouhé sezení v práci způsobuje mnoho komplikací na našem těle. Je to dáno tím, že naše těla jsou stvořena k pohybu. Dlouhodobé statické pohyby nejsou nic, co by nám přispívalo ke zdraví. Jedna z částí těla, jež se hodně zkracují jsou oblasti kolem kyčlí a oblast spodku zad. Pojďme se tedy podívat, jak se dá např. pracovat s felxory kyčelních kloubů (svaly, jež přiahují nohu k trupu)

Co dělají zkrácené flexory kyčle v našem těle:

Zkrácené přitahují neúměrně stehenní kost a bederní část páteře k sobě. Tím zkracují krok - nelze dát nohu dozadu bez prohnutí v zádech. Při cvičení to souvisí s tím, že neuděláme pěkné prkno (plank), nepodsadíme pánev, nejde udělat kvalitní výpad aj.

!!!Je to jeden z činitelů bolestí v bedrech!!!

Z obrázků vidíme, jaké svaly s tímto souvisejí a jak vedou. Podle toho pak můžeme navrhnout protahovací cviky.

Co víme:

Zkrácené prohýbají bederní páteř (vysazují pánev dozadu)
Zkracují rozsah mezi bederní páteří a stehenní kostí

Co s tím:

Protažení:
Nohu třeba dávat dozadu. Když vidíme obrázky, tak si můžeme uvědomit, jak se některé svaly vážou na pánev. Pro tyto bude dobré pro některé z cviků i vytočit nohu mírně ven.

Vždy podsazujeme pánev (alespoň pomyslně) - kdo umí dobře, dá pánev do neutrálu a vytahujeme trup nahoru - tím jdeme proti prohnutí

Hlavní chyba:

Prohnutí v zádech - budete mít pocit většího rozsahu pohybu. Je to ale jen pocit ve skutečnosti jste právě svalu uhli a neprotáhli téměř nic. Navíc Vás může rozbolet v zádech

V tomto krátkém a stručném článku jsme se věnovali jednomu svalu jménem illiopsoas a s nim protáhli i ostatní flexory kyčelního kloubu. V následujícím článku se již budu věnovat posílení potřebných partií těla. doporučím tedy jako doplněk protahovat i zadní stranu stehen, jež bývá taktéž velmi zkrácena, tím nám ale částečně pomáhá držet pánev v přijatelné pozici a tak nám svým způsobem pomáhá.

Jak protáhnout? Posadíme se na okraj židle (pozor při židli z kolečkama), jednu nohu necháme pokrčenou v koleni druhou opřeme a opatu v protnuní. Postupně budeme vytahovat trup nad nohu, současně budeme tlačit pánev vzad a přitahovat nárt k noleni (flexe)


Michal Hatony

Osobní a skupinový trenér, trenér pro Vaši kancelář

O mém cvičení ve Vaší kanceláři

https://motionforlife.cz/fit-office/